NSMR logo: Norsk selskap for magnetisk resonans

Nyheter

  • The 14th National MR Meeting, MR 2016, will take place June 16-17, 2016, in Bergen, Norway.

Velkommen

NSMR er en uavhengig organisasjon som har til formål å knytte sammen de ulike deler av de norske MR- og NMR-miljøene. Organisasjonen ble offisielt opprettet 17. januar, 2008, som en mer formell videreføring av den tidligere ‘Nasjonale komiteen for NMR’ . NSMR arrangerer de norske nasjonale MR møtene i januar annethvert år. Det siste møtet (MR 2014) fant sted i januar 2014 i Trondheim. Møtet i 2016 kommer til å holdes i Bergen.

Read more about the upcoming MR 2016 Meeting.

Download the conference program.