NSMR logo: Norsk selskap for magnetisk resonans

Nyheter

  • The 16th National MR Meeting, MR 2020, will take place on Jan 7-8, 2020, in Oslo, Norway.

Velkommen

NSMR er en uavhengig organisasjon som har til formål å knytte sammen de ulike deler av de norske MR- og NMR-miljøene. Organisasjonen ble offisielt opprettet 17. januar, 2008, som en mer formell videreføring av den tidligere ‘Nasjonale komiteen for NMR’ . NSMR arrangerer de norske nasjonale MR møtene annethvert år.

MR 2020

The Norwegian Society for Magnetic Resonance is proud to announce and invite to the 16th National MR Meeting, MR 2020, which will take place on January 7 and 8 in Oslo.

Visit the MR 2020 conference page!