NSMR logo: Norsk selskap for magnetisk resonans

Nyheter

  • The 17th National MR Meeting, MR 2022, will take place on Jan 10-11, 2022, in Trondheim, Norway.

Velkommen

NSMR er en uavhengig organisasjon som har til formål å knytte sammen de ulike deler av de norske MR- og NMR-miljøene. Organisasjonen ble offisielt opprettet 17. januar, 2008, som en mer formell videreføring av den tidligere ‘Nasjonale komiteen for NMR’ . NSMR arrangerer de norske nasjonale MR møtene annethvert år.

Due to covid-19, MR 2022 has been postponed to 2023. More information to come later.

MR 2022

The Norwegian Society for Magnetic Resonance is proud to announce and invite to the 17th National MR Meeting, MR 2022, which will take place on January 10 and 11 in Trondheim.

Visit the MR 2022 conference page!