NSMR logo: Norsk selskap for magnetisk resonans

Nyheter

  • The 16th National MR Meeting, MR 2020, will take place on Jan 7-8, 2020, in Oslo, Norway.

Innkalling til Generalforsamling i NSMR, 2014

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Selskap for Magnetisk Resonans (NSMR) Thon Hotel Prinsen Trondheim tirsdag 14. januar 2014 kl 17.15-18.00

  1. Konstituering og valg av møteleder og referent.
  2. Styrets beretning for 2012 og 2013.
  3. Revisors kommentarerer til økonomien til NSMR.
  4. Styret har ingen forslag til vedteksendringer. Dersom noen ønsker vedtekstendringer vises det til: http://www.nsmr.no/NSMR/Styret/index.html
  5. Valg av nytt styre. Forslag fra valgkomiteen ved Eddy Walter Hansen/Renate Gruner legges fram.
  6. Valg av revisor og valgkomite.
  7. Eventuelt.