NSMR logo: Norsk selskap for magnetisk resonans

Nyheter

Kontakt & Impressum

Norsk selskap for magnetisk resonans
Organisasjonsnummer: 993 646 598
Daglig leder: Øystein Risa (oystein.risa(a)ntnu.no)

Postadresse:
Norsk Selskap for Magnetisk Resonans v/Øystein Risa
MR-senteret
Olav Kyrres gate 17
7491 Trondheim

Webdesign og Implementering:
Daniel Sachse (daniel.sachse(a)medisin.uio.no)