NSMR logo: Norsk selskap for magnetisk resonans

Nyheter

  • The 17th National MR Meeting, MR 2023, will take place on May 22-23, 2023, in Trondheim, Norway.

Medlemskap

Den årlige medlemsavgifte er 150 NOK. Medlemsavgiften kan betales inn til kontonummer 1503.10.46855 (IBAN: NO 081503 1046855 / SWIFT: DNBANOKK ). Merk betalingen med “Medlemsavgift <ÅR> fra <DITT NAVN>”.

Dersom noen trenger faktura for betaling av medlemskap i NSMR må de ta kontakt med Bjørnar Arstad på mail (Bjornar.Arstad(a)sintef.no) og han vil sende en ferdig utfylt faktura i PDF-format. Vennligst oppgi fakturaadresse og gi beskjed om evtl. tillegstekst (bestillingsnummer o.l.)

Bedriftsmedlemskap

Bedrifter som ønsker å støtte NSMR sitt arbeid innbys til å bli bedriftsmedlem for en årlig sum av 1000 NOK.

Enkeltindivider hos bedriftene inviteres til å delta på vår nasjonale NMR e-postliste.